Záruční servis
Předpokladem pro dlouholetý a bezporuchový chod výrobních linek je jejich správná údržba. Naše firma může nabídnout pravidelné či občasné kontroly Vašich technologií. Při našich kontrolách se zaměřujeme na stav jednotlivých elektro komponentů. Na stav senzoriky a řídicího systému. Můžeme nabídnout také kalibraci technologických vah.

V čem Vám můžeme pomoci?

  • Kontrola stavu elektroinstalace
  • Kontrola stavu senzoriky
  • Kontrola stavu řídicího systému
  • Kontrola stavu HMI
  • Kalibrace technologických vah

Další služby